Pomáhají nám:

Logopedická péče
Mgr. Zuzana Jirsová

ordinace klinické logopedie
Jeseník, Dukelská 456
Telefon: 420 584 459 920

Pedagogicko - psychologická poradna
PPP OK, pracoviště Jeseník

Dukelská 1240, 790 01 Jeseník
Telefon: 584 411 829, 724 131 963
E-mail: pppor@jes.cz
http://www.ppp-jesenik.cz/


 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
A picture

Obsah

Školní poradenské pracoviště nabízí v základní poradenské rovině služby dětem a jejich rodičům, a to v rozsahu poskytovaném výchovným a kariérovým poradcem, školním metodikem prevence, speciálním pedagogem a speciálním pedagogem - logopedem.

 

Poradenské služby zahrnují oblast primární prevence užívání návykových látek, předcházení šikaně, poradenství v případě problémů s chováním, kariérového poradenství, odborné pomoci při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a logopedickou péči při nápravě poruch řeči.

 

Mgr. Jitka Vlčková – speciální pedagožka, náprava specifických poruch učení

  • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky
  • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy - specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky - jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů
  • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence
  • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů

 

konzultační hodiny:

pro žáky                       pondělí, středa             14,00 – 15,30

pro rodiče                    pondělí, středa              14,00 – 15,30

pro učitele                    pondělí, středa             14,00 – 15,30

 

po dohodě i v jiném termínu

e-mail: jitka.vlckova@zsvidnava.cz

tel: 584 435 198