Pomáhají nám:

Logopedická péče
Mgr. Zuzana Jirsová

ordinace klinické logopedie
Jeseník, Dukelská 456
Telefon: 420 584 459 920

Pedagogicko - psychologická poradna
PPP OK, pracoviště Jeseník

Dukelská 1240, 790 01 Jeseník
Telefon: 584 411 829, 724 131 963
E-mail: pppor@jes.cz
http://www.ppp-jesenik.cz/


 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
A picture

Obsah

Stránka

  • 1

Nové telefonní číslo školní jídelny


NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU:

588 886 622 /přímá linka/

telefonní číslo 584 452 393 – BYLO ZRUŠENO, NENÍ MOŽNÉ ODHLAŠOVAT NA ZÁZNAMNÍK

Bohužel na novém čísle ještě nefunguje záznamník, takže způsob odhlašování:

Čekáme na zřízení telefonního záznamníku a textových zpráv /cca 3 týdny/. Plánujeme další možnost odhlašování pomocí SMS zpráv.

TELEFONNÍ ČÍSLO ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIDNAVA     584 435 198

Omlouváme se všem strávníkům za dočasné komplikace při odhlašování stravného, které nastaly z důvodu změny operátora za účelem úspory finančních nákladů na telefonní hovory.

Děkujeme za pochopení                                                                        

 

                                                                                                                 Hana Pyszková, vedoucí ŠJ


7. 3. 2016

Postup při onemocnění pedikulózou


 

POSTUP PŘI ONEMOCNĚNÍ PEDIKULÓZOU (VÝSKYT VŠÍ) U ŽÁKA ŠKOLY A OPATŘENÍ ŠKOLY PŘI OPAKOVANÉM VÝSKYTU VŠÍ

1.Pedikulóza (přítomnost živých vší) je považována za přenosné onemocnění.

2.Podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou nemocní povinni podrobit se léčení a zdržet se činnosti, která by vedla k dalšímu šíření onemocnění. Za splnění této povinnosti u nezletilých dětí odpovídají jejich rodiče.

3.Na základě výše uvedených skutečností pedagogičtí pracovníci soustavně působí preventivněcílem zamezit šíření onemocnění pedikulózou a při zjištění onemocnění u žáka neprodleně informují jeho rodiče, požádají je o vyzvednutí žáka ze školy a o zajištění jeho léčení. O výskytu pedikulózy ve třídě následně informují všechny rodiče žáků dané třídy.

4.Zákonní zástupci nemocného žáka při jeho návratu do školy potvrdí úspěšnost léčby. V případě pochybností bude škola požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře. Při podezření na zanedbávání péče o děti má škola oznamovací povinnost vůči orgánům péče o rodinu a sociálně právní ochrany dětí.

                                                          

 

Stanovisko hlavního hygienika ČR

 V současnosti se ve všech rozvinutých zemích světa zvyšuje výskyt vši dětské v důsledku rezistence k některým odvšivovacím přípravkům. Nejinak je tomu i u nás. Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů (zástupců žáka), nikoli školy a jejích pedagogických pracovníků. Při zjištění výskytu živých lezoucích vší ve vlasech by měl být neprodleně aplikován účinný přípravek k tomu účelu určený a povolený.

Postup při zjištění pedikulózy

Veš nelétá ani neskáče. Přenáší se těsným kontaktem osob v rodině, v kolektivu dětí, zejména ve školách nebo při rekreačních pobytech. K přenosu přispívá také půjčování hřebenů, čepic, šátků, vlasových ozdob, spon, apod.

Pokud při prohlídce hlavy dítěte zjistíme přítomnost dospělých vší, můžeme je z vlasů vyčesat hustým hřebenem (tzv.všiváčkem) a to tak, že dítě skloní hlavu nad umyvadlo nebo čtvrtku bílého papíru a hřebenem táhneme od týla směrem k podložce. Vyčesáváme 3-5 minut.

Ke spolehlivému odstranění hnid z vlasů zatím neexistuje přípravek. Hnidy je možné z části vyčesat hustým hřebenem, jednotlivé vlasy s hnidami vystřihat nebo jednotlivě z vlasu prsty stáhnout. Veš dětská není schopna žít ve vlasech kratších 0,8 cm.

K likvidaci vší je nutné používat přípravky, které jsou volně dostupné v lékárnách. Je nutná jejich opakovaná aplikace. Aplikaci přípravku by měli provádět rodiče napadených dětí. Dezinsekčním přípravkem je třeba také ošetřit hřebeny a kartáče, textilie vyprat a vyžehlit.

U dítěte, které momentálně nevykazuje známky zavšivení, je třeba po dobu výskytu vší v dětském kolektivu opakovat prohlídku hlavy každé dva dny. V případě dítěte, u něhož byl výskyt vši dětské zjištěn, je potřeba prohlédnout také ostatní členy rodiny, případně provést jejich odvšivení.


20. 4. 2015

Stránka

  • 1