Pomáhají nám:

Logopedická péče
Mgr. Zuzana Jirsová

ordinace klinické logopedie
Jeseník, Dukelská 456
Telefon: 420 584 459 920

Pedagogicko - psychologická poradna
PPP OK, pracoviště Jeseník

Dukelská 1240, 790 01 Jeseník
Telefon: 584 411 829, 724 131 963
E-mail: pppor@jes.cz
http://www.ppp-jesenik.cz/


 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
A picture

Obsah

Infomrace pro rodiče:
(2. stupeň)

 

Organizace 2. stupeň od 8.6.2020

 

Infomrace pro rodiče:
(1. stupeň)

Zahájení výuky 1. stupně od 25.5.- organizační pokyny pro jednotlivé třídy:
1. třída

2. třída

3. třída

4. třída

5. třída

Osobní přítomnost dítěte
1. stupně na vzdělávacích aktivitách od 25. 5. 2020

 

Infomrace pro rodiče:
(9. ročník)

Konzultace 9. ročníku - organizace

Konzultace pro žáky 9. ročníku - Rozvolňování opatření Vlády ČR od
11. května

Dotazník - zájem o docházku

Příloha - čestné prohlášení

 

Rozhodnutí o zařazení dětí do l. třídy ve školním roce 2020/2021

 

Mimořádné opatření !!!uzavření školy!!!
od 11.3.2020 do 
odvolání

Image result for biohazard

Opatření ke koronaviru

 

 

 

 

Den otevřených dveří 28. 3. 2020

Zápis do 1. třídy (6.4.2020) pozvánkaInfromace k zápisu do 1. třídy

 

Novinky v novém pololetí

 
Od druhého pololetí posílí náš tým školní psycholog Helmut Bley. Zákonní zástupci mohou využít jeho přítomnosti ve škole vždy v pondělí 12:30 - 17 nebo v úterý 8 - 12 a domluvit si osobní konzultace na emailu:
bley.helmut@gmail.com.
 
Ve čtvrtky bude ve výuce 5. - 9. ročniku v hodinách anglického jazyka působit rodilý mluvčí. Věřím, že obě pozice budou pro školu přínosem.
 
Mgr. Miluše Malčíková
 

Proškoly.cz

Nenech to být - letákNenech to být - telefon

 

Krizová pomoc
Včasná pomoc dětem Nadace rozvoje občanské společnosti

Krizová pomoc - Včasná pomoc dětem - Nadace rozvoje občanské společnosti

Více informací o programu naleznete zde: https://www.nros.cz/podporujeme/vcasna-pomoc-detem-2/

 

OZNÁMENÍ

Oznamujeme žákům a  jejich zákonným zástupcům, že od 1. 9. 2017 platí úplný zákaz používání mobilních telefonů a podobných zařízení v budově školy v době vyučování i mimo něj. Žáci jsou pod neustálým pedagogickým dohledem, v případě nutnosti (nevolnost, zranění atd.) kontaktuje zákonné zástupce pracovník školy. I rodič může své dítě dle potřeby kontaktovat přes vyučujícího. Tudíž není nutné mít jakékoliv mobilní zařízení, v době přítomnosti žáka ve škole, zapnuté. Pokud bude tento zákaz porušen, vyzvedne si mobilní zařízení pouze zákonný zástupce žáka a to osobně.

Odůvodnění: mnoho žáků soustředí svoji pozornost a energii právě na mobilní zařízení. Škola však má především podporovat aktivní komunikaci mezi žáky,upevňovat sociální vazby, starší spolužáci by měli být příkladem těm mladším žákům naší školy, měli by být těmi správnými vzory . Taktéž chceme zabránit  zneužívání těchto zařízení v době vyučování i o přestávkách (natáčení, focení, sociální sítě, zakázané webové stránky…..). Žáci by měli přestávky využívat k přípravě na vyučování, svačení, osobní hygieně.

Děkujeme za pochopení našeho zákazu a věříme, že časem tuto volbu všichni oceníme.