Pomáhají nám:

Logopedická péče
Mgr. Zuzana Jirsová

ordinace klinické logopedie
Jeseník, Dukelská 456
Telefon: 420 584 459 920

Pedagogicko - psychologická poradna
PPP OK, pracoviště Jeseník

Dukelská 1240, 790 01 Jeseník
Telefon: 584 411 829, 724 131 963
E-mail: pppor@jes.cz
http://www.ppp-jesenik.cz/


 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
A picture

Obsah

Školní poradenské pracoviště nabízí v základní poradenské rovině služby dětem a jejich rodičům, a to v rozsahu poskytovaném výchovným a kariérovým poradcem, školním metodikem prevence, speciálním pedagogem a speciálním pedagogem - logopedem.

Poradenské služby zahrnují oblast primární prevence užívání návykových látek, předcházení šikaně, poradenství v případě problémů s chováním, kariérového poradenství, odborné pomoci při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a logopedickou péči při nápravě poruch řeči.