Pomáhají nám:

Logopedická péče
Mgr. Zuzana Jirsová

ordinace klinické logopedie
Jeseník, Dukelská 456
Telefon: 420 584 459 920

Pedagogicko - psychologická poradna
PPP OK, pracoviště Jeseník

Dukelská 1240, 790 01 Jeseník
Telefon: 584 411 829, 724 131 963
E-mail: pppor@jes.cz
http://www.ppp-jesenik.cz/


 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
A picture

Obsah

Formela Cup 2018

Formela Cup 2018

25. ročník Formela Cupu, fotbalového turnaje pro žáky 1. stupně ZŠ, se uskuteční v pátek 23.3.2018 ve sportovní hale v Javorníku.
 
Uzávěrka přihlášek do turnaje: nejpozději pondělí 12.03.2017 do 15:00 (po tomto datu se již nebude možné přihlásit na turnaj)
 
Prosím Vás o nahlášení Vaší účasti na turnaji na jan.mrosek@seznam.cz, případně na 776 683 233. Podrobné propozice a rozpis zápasů obdržíte ve čtvrtek 15.03.2017.
 
Časový rozpis turnaje:
Prezence: 8:15-8:30
Slavnostní zahájení: 8:30-8:45
Průběh turnaje: 8:45-14:45
Slavnostní zakončení turnaje: 14:45-15:00
 
Turnaj bude probíhat tak, jak jste zvyklý z předchozích ročníků. Pro všechny účastníky bude zajištěn oběd a pitný režim. 
 

Bazárek domácích pokladů 2. 3. 2018, 14:00 - 18:00

OZNÁMENÍ

Oznamujeme žákům a  jejich zákonným zástupcům, že od 1. 9. 2017 platí úplný zákaz používání mobilních telefonů a podobných zařízení v budově školy v době vyučování i mimo něj. Žáci jsou pod neustálým pedagogickým dohledem, v případě nutnosti (nevolnost, zranění atd.) kontaktuje zákonné zástupce pracovník školy. I rodič může své dítě dle potřeby kontaktovat přes vyučujícího. Tudíž není nutné mít jakékoliv mobilní zařízení, v době přítomnosti žáka ve škole, zapnuté. Pokud bude tento zákaz porušen, vyzvedne si mobilní zařízení pouze zákonný zástupce žáka a to osobně.

Odůvodnění: mnoho žáků soustředí svoji pozornost a energii právě na mobilní zařízení. Škola však má především podporovat aktivní komunikaci mezi žáky,upevňovat sociální vazby, starší spolužáci by měli být příkladem těm mladším žákům naší školy, měli by být těmi správnými vzory . Taktéž chceme zabránit  zneužívání těchto zařízení v době vyučování i o přestávkách (natáčení, focení, sociální sítě, zakázané webové stránky…..). Žáci by měli přestávky využívat k přípravě na vyučování, svačení, osobní hygieně.

Děkujeme za pochopení našeho zákazu a věříme, že časem tuto volbu všichni oceníme.

                            

ZMĚNA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA K 1. 9. 2017

  1. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem ředitel vyloučí žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. To

    neplatí pro zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči podle zákona upravujícího ústavní a ochrannou výchovu a preventivně výchovnou péči.

  2. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.
  3. Dopustí-li se žák nebo student jednání podle odstavce3, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí,jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.
 
 

 

 

 

4. - 28. 2. 2018

Únor ve školní družině

Plánované akceZobrazit více