Pomáhají nám:

Logopedická péče
Mgr. Zuzana Jirsová

ordinace klinické logopedie
Jeseník, Dukelská 456
Telefon: 420 584 459 920

Pedagogicko - psychologická poradna
PPP OK, pracoviště Jeseník

Dukelská 1240, 790 01 Jeseník
Telefon: 584 411 829, 724 131 963
E-mail: pppor@jes.cz
http://www.ppp-jesenik.cz/


 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
A picture

Obsah

Žákovský parlament
Co je škola pro demokracii
ŠKOLA PRO DEMOKRACII JE SÍŤ ŠKOL, které si s žáky kladou tyto otázky:
 • Říkají školní dokumenty, že se máme zapojovat do života školy?
 • Můžeme využívat různorodé nástroje komunikace?
 • Funguje u nás třídní a školní samospráva?
 • Podílíme se na tvorbě pravidel pro fungování školy?
 • Jsme jako třída s třídním učitelem dobrý tým?
 • Zapojujeme se do hodnocení svých studijních výsledků?
 • Můžeme vylepšovat prostředí školy a vztahy ve škole?
 • Můžeme nějak spolupracovat s obcí?

 

ŠKOLA PRO DEMOKRACII JE CELONÁRODNĚ PLATNÝ TITUL
Titul náleží školám, které napomáhají aktivnímu zapojování žáků do života školy a jejího nejbližšího okolí a splňují všechna požadovaná kritéria v osmi oblastech.
Titul je udělován s dobou platnosti 2 roky.
Jeho funkcí je:
-        zapojení žáků do života školy
-        učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou
-        vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy
-        spolupodílení se na řešení problémů, které se mohou objevit v rámci vyučování
         i mimo něj, tvorbě pravidel školy a jejich dodržování